อุทยานบัว

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ แหล่งท่องเที่ยวสกลนคร

    อุทยานบัว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร

ชม พิพิธภัณฑ์เสมือน บัว http://museum.stkc.go.th/bau_ku/index.php

laptop frame
hero image

ปัจจุบันอุทยานบัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

  1. ส่วนรวบรวมพันธุ์บัว เป็นการรวบรวมพันธุ์บัวทั้งในและต่างประเทศทั้งหมด 34 สายพันธุ์ เช่นบัวกระด้ง บัวสาย บัวผัน-เผื่อน และบัวฝรั่ง รวบรวมไว้ในรูปแบบสระบัวบนพื้นที่ 10 ไร่ โดยมีทางเดินที่สามารถเดินลงไปชมบัวได้ อย่างใกล้ชิด
  2. ส่วนแสดงพันธุ์บัว โดยนำบัวพันธุ์จำนวน 74 สายพันธุ์มาจัดโชว์บนกระถาง เพื่อให้ผู้สนใจ
    ได้ใกล้ชิดกับบัวมากขึ้น
  3. ส่วนนิทรรศการ ได้จัดแสดงไว้ในชั้นล่างของอาคารวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นนิทรรศการความรู้และความเป็นมาของบัวพันธุ์ต่าง ๆ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งภายในห้องนิทรรศการประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบัวต่างๆ ดังนี้

1.การจำแนกพันธุ์บัว 2.ประวัติบัวในไทย 3.การปลูกบัว 4.การดูแลรักษา

5.โรคและศัตรูที่สำคัญ 6.การปรับปรุงพันธุ์ 7.การทำนาบัว 8.ประโยชน์จากบัว

ที่ตั้ง
อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกรียติ จังหวัดสกลนคร
59 หมู่ 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ : 0-4272-5000 โทรสาร : 0-4272-5013

วันเวลาเปิดทำการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 18.00 น.

การเดินทาง
อุทยานอยู่ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ 650 กิโลเมตร

รถยนต์ส่วนตัว : ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-นครพนม

รถโดยสาร :
รถโดยสารสายกรุงเทพฯ-นครพนม สามารถลงรถด้านหน้าอุทยานได้
รถโดยสารสายกรุงเทพฯ-สกลนคร สามารถลงรถที่ บ.ข.ส แล้วต่อรถสองแถวสายสกลนคร-ท่าแร่ มาที่อุทยาน

คลิกเพื่อดูบทความ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ แหล่งท่องเที่ยวสกลนคร

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร